اخبار صنعت دامداری و دامپروری |  مقالات صنعت دامداری و دامپروری

آموزش دامداری و دامپروری دامپروری نوین | دامپروری صنعتی | دامپرور

واحد گاوداری

خصوصيات شتران گوشتي ، شيري،
رفتارشناسي شترقسمت دوم
بيماري طاعون شتر
نکات مهم ، مدیریت گاوهای نزدیک زایمان
کنترل تولید مثل در گاو شیری
مشخصات دارویی برخی از رایج ترین داروهای دام و طیور
فحل یابی و تشخیص به موقع فحلی و آبستنی
تولید مثل و نقش مواد معدنی گاو شیری
نقش آغوز و انتقال غیر فعال در گوساله های تازه متولد شده
در جهت افزایش تولید و بهره وری در گاوداری هاچه راهکارهایی وجود دارد
قابلیت ردیابی(Traceability) محصولات دامی و گوشت
دام و طیور و اثرات گیاه شوکران برروی آنها
استفاده از جایگزین شیر برای تغذیه گوساله ها
آشنایی با ضرورت وجود سلنیوم در جیره غذایی
نقش میکروبها در لیپولیز و بیوهیدروژناسیون شکمبه ای
ایجاد فحلی در گاوهای شیری به روش گیاهی
روشهای مختلف کنترل میکروارگانیسم های بیماریزا در خوراک طیور
بررسی عملکرد تغذبه گوساله های نر با تفاله انگور
تاریخچه دامپروری و امور دام در كشور
اهمیت دامپروری
عمل آوری مواد خوراکی و علوفه
دستورالعمل مبارزه با بیماریهای باکتریایی دامی
نکات مهم برای مدیریت گاوهای نزدیک زایمان
تغذیه گاوهای پرواری با محتویات بستر طیور گوشتی
اهمیت و نقش رکوردگیری

اخبار دامپروری