اسراری از زندگی زنبور عسل(جلوه های آفرینش)

با نگاههایی پرسشگرانه به جهان پیرامون - می توان به گوشه هایی از حقایق و رازهای زیبای هستی دست یافت البته همه اذعان دارند كه آدمی در عصرحاضر علیرغم دستیابی به علوم و اكتشافات مختلف هنوز در ابتدای راهی طولانی است هرجا كه مسئله كشف اسرار هستی مطرح می شود بزرگی و كوچكی پدیده مورد بررسی چندان مهم نیست شاید تلاش تحقیقاتی یك حشره شناس از لحاظ ارزش و اهمیت از فعالیت یك اخترشناس - كمتر نباشد به همین دلیل حضرت علی ( ع ) در سخنی می فرماید :

مخلوقات خداوند بزرك و كوچك سنگین و سبك نیرومند و ناتوان هریك با نظام دقیق و كامل ما را به آفریننده آنها متوجه می كند.

در ادامه مباحثی كه درمورد جلوه های آفرینش داشتیم به شگفتیهای هستی در دنیای جانوران رسیدیم و این هفته به دنبال بیان اسرار زندگی جانوران از حشره ای پرتلاش با شما سخن می گوییم حشره ای كه نقش مهمی در طبیعت و همچنین در زندگی انسانها دارد حتما حدس زده اید كه منظور ما چیست ؟ بله زنبور عسل این موجود كوچك اما بسیار سودمند.

***اگر ساعاتی در زندگی زنبور عسل این حشره باهوش دقت كنیم دنیای عظیمی مشاهده می كنیم سازمانی وسیع یك زندگی منظم صنعتی دقیق هوش فوق العاده و بالاخره كار و فعالیتی خستگی ناپذیر زنبوران عسل به قانون طبیعت بسیار وفادارند و هیچگاه حاضر نیستند از مرز قانون قدمی فراتر بگذارند اینجاست كه حشره شناسان در اینكه این قانون دقیق و كامل ازكجا سرچشمه گرفته و چگونه از سوی زنبور عسل اجرا

می شود حیران مانده اند حال قبل ازاینكه به دنیای پراز شگفتی زنبوران عسل وارد شویم خوب است كه به كلامی از قرآن كریم گوش فرا دهیم كه به زیبایی از زندگی زنبوران عسل در سوره نحل آیات 68 و 69 چنین می گوید :

پروردگار تو به زنبور عسل وحی ( الهام غریزی ) فرستاد كه از كوهها و درختان و داربستهایی كه مردم می سازندخانه هایی برگزین سپس از تمام ثمرات تناول كن و راههایی را كه پروردگارت برای تو تعیین كرده به راحتی بپیما، از درون شكم آنها نوشیدنی خاصی خارج می شود به رنگهای مختلف كه در آن شفای مردم است در این امر نشانه روشنی است برای جمعی كه اهل تفكر هستند.

***نخستین ماموریت زنبورهای عسل طبق آیه ای كه ذكر شد ماموریت خانه سازی است حتما شما خانه های شش ضلعی زنبوران عسل را دیده اید این خانه ها با ظرافت و مهندسی فوق العاده ای ساخته می شوند خانه هایی كه نقشه آن بسیار حساب شده و زوایای آن كاملا دقیق و یكسان است این نوع خانه ها از استحكام خاصی نیز برخوردار است مصالح ساختمانی شهر زنبورها نیز ماده ای بسیار ساده به نام موم است موریس مترلینك دانشمند زیست شناس می گوید : برای ما مشكل است كه بدانیم این موم چگونه و به چه ترتیب میان زنبوران عسل تراوش می شود.

***زنبورهای عسل تقسیم كاری جالب و بسیار دقیق و منظم درمیان خود دارند؛

كار ملكه زنبور عسل تخم ریزی است ملكه از لحاظ جثه از زنبوران دیگر درشت تر است و دارای موقعیت مخصوص است برخی از زنبورها مامورند تا درجه حرارت داخل كندو را درحال تعادل نگه دارند برخی از آنها مامور ساخت و مرمت كندو هستند كارگرانی نیز كه مسئول نوشیدن شهد گلها هستند از كندو بیرون می روند و هركدام از نوع مخصوصی از گلها استفاده می كنند.

براستی این همه كارهای حیرت انگیز با این نظام دقیق ازكجا سرچشمه گرفته است ؟ زنبورها برای رسیدن به منطقه گلها گاهی راه خود را نشانه گذاری می كنند و ازطریق پراكندن بوهای مختلف در مسیر راه را چنان مشخص می كنند كه كمتر امكان دارد زنبوری سرگردان شود زنبورها شیره گلها را به بعضی از حفره های داخل بدن خود می فرستند و درآنجا كه حكم یك كارخانه كوچك مواد شیمیایی دارد شهد گل تغییر و طی تحولات مختلف به عسل تبدیل می شود زنبورها مجددا عسل ساخته شده را از بدن خود بیرون می فرستند رنك عسل برحسب آنكه زنبور بر روی كدام گل یا میوه نشسته و از آن بهره

گیری كرده متفاوت است.

***می دانیم كه در گلها و گیاهان داروهای حیات بخش نهفته است دانشمندان به این حقیقت رسیده اند كه زنبورها به هنگام ساختن عسل آنچنان ماهرانه عمل می كنند كه خواص درمانی و دارویی گیاهان كاملا به عسل منتقل میشود و محفوظ می ماند به همین دلیل عسل دارای بسیاری از خواص درمانی گلها و گیاهان روی زمین است عسل فرآورده ای حیات بخش و نیرو دهنده است زود جذب خون می شود و از ایجاد عفونت در معده و روده جلوگیری می كند.

از آنجا كه عسل به سرعت وارد مرحله سوخت و ساز بدن می شود می تواند فوری انرژی ایجاد كرده و قوا را ترمیم نماید مواد مصرفی و ویتامینهایی زیادی در عسل وجود دارد در عسل آهن منیزیم پتاسیم به مقدار قابل توجهی موجود است و ویتامینهای آ ب ت و كا نیز در این ماده مفید یافت می شود عسل هرگز فاسد نمی شود برخی از كارشناسان توصیه می كنند كه عسل را نباید درظرفهای فلزی ذخیره كرد و جالب این است كه قرآن هنگامیكه از زنبوران عسل سخن می گوید از خانه آنها تنها در سنگها و چوبها یاد می كند.

***سخن درمورد زنبور عسل بسیار است و شاید بتوان چند برنامه را به زندگی این موجود اسرار آمیز اختصاص داد اما به چند نكته دیگر از زندگی این حشره مفید بسنده می كنیم كار و فعالیت در نظر زنبورهای عسل بسیار مهم است آنها چنان كار می كنند كه هیچ چیز نمی تواند جلوی فعالیت خستگی ناپذیر آنها را بگیرد بطور مسلم گرسنگی و نیاز - آنها را مجبور به كار نمی كند دو یا سه گل برای تغذیه شبانه روز این حشره قانع كافی است و در ظرف یك ساعت می تواند آذوقه چند هفته را از سیصد گل تهیه كند به همین دلیل باید گفت عشق به كار و فعالیت آنها را وادار به تحرك می كند و در سایه این فعالیت است كه موجودات دیگر از دسترنج آن بهره مند می شوند بطوریكه از یك كندو شاید بتوان تا چهل كیلو عسل تهیه كرد .

خدمتی كه زنبور عسل برای محیط زیست و انسان انجام می دهد به همین ختم نمی شود زیرا نقش این موجود كوچك در دستگاه عظیم آفرینش بیش از اینها است چنانچه یكی از خدمات این حشره گرده افشانی و تكثیر گیاهان است زنبور عسل بیش از حشرات دیگر عامل نقل و انتقال گرده گلهاست كشاورزان و باغداران با تجربه - همیشه در گوشه و كنار كشتزار و باغ خود چند كندو از زنبور عسل دارند تا آنان را در كار گرده افشانی گلها و گیاهان یاری دهند تحقیقات زیست شناسان بیانگر آن است كه اگر زنبور عسل از بین برود هزاران نوع از گیاهان و گلها و میوه ها از بین خواهند رفت.

***موضوع جالب دیگر در زندگی زنبوران عسل این است كه آنها نسبت به نظافت

و پاكیزگی بسیار حساس هستند بطوریكه هیچگاه روی نقاط آلوده و كثیف نمی نشینند اگر یكی از آنها روی نقطه آلوده ای نشسته باشد وقتی كه بخواهد وارد كندو شود زنبورهای محافظ از ورود آن جلوگیری می كنند و در مواردی زنبور آلوده را با خشونت می كشند به همین جهت دسته ای از زنبورهای كارگر ماموریت پاكیزگی کندو را برعهده دارند.

***با سختی از امام صادق (ع) درمورد زندگی اسرارآمیز سراری از زندگی زنبور عسل(جلوه های آفرینش)
گفتار خود را به پایان می بریم :


در زنبور عسل دقت كنید و در زندگی اجتماعی آن فكر كنید اگر در بدست آوردن ذخایر غذایی و ساختن خانه شش گوشه منظم و اعمال حیرت انگیز این حیوان درست دقت كنید موضوع بسیار جالبی خواهید دید نتایج فعالیت این حشره بسیار گرانبها حیرت انگیز است و عجیب تر اینكه موجودی كه این همه عجائب را انجام می دهد حیوانی است كه حتی نمی تواند به وجود و موقعیت خود پی ببرد تا چه رسد به نتایج این اعمال شگفت انگیز این خود دلیلی است روشن كه اینها همه به الهام خداوند دانا و تواناست و این حشره فعال مسخر قدرت لایزال الهی است.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

اخبار زنبورداری